RODO

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Administratorem Twoich danych osobowych jest AXIS Przemysław Matuszewski z
siedzibą w Kontakt: 81-404 Gdynia, ul. Świętojańska 135/1. Poniżej
znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w
związku z realizacją usługi (wskazujemy podstawę do przetwarzania danych).
1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowychaxis@axis.biz.pl
2. Przedstawicielem Administratora jest Przemysław Matuszewski
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowego działania strony www.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres działania strony
5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą
zarchiwizowane
6. Podanie danych jest dobrowolne
7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
8. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych,
możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego
administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci
prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu
nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
10. Administrator (jeśli zachodzi takie działanie uzupełniany punkt 10) zamierza przekazywać
dane poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej. Przekazywanie
Twoich danych osobowych następuje w związku z RODO – art. 46, 47, 49 ust. 1 akapit drugi RODO
oraz środki zabezpieczające te dane